Pracovní lékařství

Naše ordinace nabízí pracovnělékařské služby.

Každý zaměstnavatel je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu s vykonavatelem pracovnělékařských služeb.

Zajistíme Vám provádění vstupních, periodických, mimořádných a výstupních lékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti, dle povinností daných příslušnými legislativními předpisy.  Prohlídky provádíme v minimálním požadovaném rozsahu nebo je možné nabídku rozšířit v případě požadavku zaměstnavatele.

Úkolem pracovně lékařských služeb je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci před poškozením zdraví z práce, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a prevenci pracovních úrazů.

Připomínáme, že ke každé prohlídce pracovnělékařské péče je zaměstnanec povinen dodat:

  • výpis z dokumentace svého registrujícího praktického lékaře, ne starší než 3 měsíce (tato povinnost odpadá, je-li pacient registrován v naší ordinaci)
  • zaměstnavatelem řádně vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář ve 3 vyhotoveních (viz Formuláře)
  • zkumavku s močí (zkumavky lze vyzvednout v naší ordinaci)

Legislativní rámec pracovního lékařství tvoří:

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Pokud máte zájem o tyto služby, prosíme, kontaktujte nás.
Předmět zprávy *
Prosím, vyplňte toto pole.
E-mail
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Text zprávy
Prosím, vyplňte toto pole.
Menu