Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida se původně vyskytovala pouze v českých luzích a hájích. Postupem času se však rozšířila do dalších zemí. V České republice je velmi rozšířenou infekcí a představzuje vážnou hrozbu. Riziko nákazy přitom trvá i v chladných zimních měsících.

Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění řadíme pobyt v přírodě bez patřičné ochrany kůže (dlouhé nohavice, dlouhý rukáv, vysoká obuv atd.) a použití repelentu. Dalším rizikovým faktorem může být věk pacienta. U pacientů nad 60 let je průběh nemoci horší a komplikovanější, zvyšuje se riziko vzniku trvalých následků, které se objeví asi u čtvrtiny nemocných. Patří k nim například obrny horních končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, nálady nebo spánku, snížená výkonnost a deprese.

Odkaz na obrázek s mapkou promořenosti klíšťovou encefalitidou viz zde.

Jelikož se jedná o virovou infekci, nelze ji léčit antibiotiky. Nejlepší a nejúčinnější ochranou před tímto zákeřným onemocněním je samozřejmě očkování. Můžete se nechat očkovat kdykoliv během roku. Vakcína se podává ve třech dávkách, a to buď v klasickém zimním schématu nebo ve zkráceném letním schématu, kdy druhá dávka se aplikuje již 14 dnů po dávce první. Je však třeba mít na paměti, že vakcína začíná působit až za dva týdny po aplikaci druhé dávky. Toto očkování nás spolehlivě chrání po dobu tří až pěti let.

Zimní schéma

MEDISTRA: klíšťová encefalitida - zimní schéma

Zkrácené letní schéma

MEDISTRA: klíšťová encefalitida - zkrácené letní schéma

Příspěvky zdravotních pojišťoven
[table “” not found /]
Aktualizováno: 10.11.2014

Upozornění na přeočkování
Na webu www.pozorkliste.cz se můžete zaregistrovat a nastavit zasílání upozornění na přeočkování.

Poučení o aplikaci očkovací látky

Text poučení o aplikaci očkovací látky naleznete zde.

Menu