Ceník

Prohlídky a úkony které nehradí zdravotní pojišťovny
ÚkonSazba
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání800 Kč
Vydání či rozšíření řidičského průkazu 600 Kč
Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech350 Kč
Vydání/rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu (formuláře)1000 Kč
Posudek pro účely fyzické osoby ( sportovní činnost,tábory, svářečský průkaz, vysokozdviž.vozík apod.)450 Kč
Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství500 Kč
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu, rehabilitační ústav200 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu250 Kč
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka/bolestné/úraz)500 Kč
Výpis z dokumentace350 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou200 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikacedle ceníku laboratoře
Kopie zpráv5 Kč/stránka
Kopie celé dokumentace250 Kč + 5 Kč/stránka
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců / s pečovatelskou službou100

Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření. Stejně tak i pojištění pacienti, jež žádají vyšetření neindikovaná a nadbytečná, v takovém případě je pojišťovna neproplácí.

Menu