Ceník

Prohlídky a úkony které nehradí zdravotní pojišťovny
ÚkonSazba
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání700 Kč
Vydání či rozšíření řidičského průkazu 550 Kč
Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech300 Kč
Vydání/rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu (formuláře)900 Kč
Posudek pro účely fyzické osoby ( sportovní činnost,tábory, svářečský průkaz, vysokozdviž.vozík apod.)400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství450 Kč
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu, rehabilitační ústav150 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu200 Kč
Vyplnění komerčního formuláře (pojistka/bolestné/úraz)400 Kč
Výpis z dokumentace300 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou200 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikacedle ceníku laboratoře
Kopie zpráv5 Kč/stránka
Kopie celé dokumentace250 Kč + 2 Kč/stránka
Potvrzení o prodělání nemoci Covid 19150Kč

Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření. Stejně tak i pojištění pacienti, jež žádají vyšetření neindikovaná a nadbytečná, v takovém případě je pojišťovna neproplácí.

Přijímáme pouze cash platby.

Menu